ንዓኺ’የ

ርቀት ብርሃን ዘይድህሰስ ጽባቐ ክብደት ጸላም ዘይድፈር ውቃበ፡ ትርኢትኪ’ዩ ኣብ ‘ዒንተይ ዘሎ። ኣዒንቲኺ መኽመስመስቲ ከም ማግኔት ካብ ርሑቕ ሰሓብቲ ምስ ቀረበካዮም ተዋጋእቲ! ከናፍርኪ ፍንጥሕ! ኢሎም ከም ፍዮሪ ተፈንሺሮም ዘመንዩ ክትዓልበሎም ንህቢ ኰይንካ ክትመጽዮም! ሴፍ ዝዓተረ ቃል ግና ከይድፈሩ ሓላዊኦም! ኣፍልብኺ ሰፊሕ ናሕሲ ዝሓዘለ ክልተ ጥፍሒ እንተጠመትካዮ ዝነጽገልካ ተዝዝታዊ ሕንዚ! ዋርድያኡ ዕትበት ገጽኪ በየን ሓሊፍካ ክርከብ […]

Read More ንዓኺ’የ

ምህናጽን ምዕናውን ሕብረተ-ሰብ ብመገዲ ስነ-ጥበብ

ኣብ The Lovers and the Despot እትብል ደኲመንታሪ ፊልም ዝርከቡ ክልተ ደቡብ ኮርያውያን ኣዘንተውቲ፡ ኣብ 1978 ብኣባላት ጸጥታ ሰሜን ኮርያ ተጨውዮም ናብ ሰሜን ኮርያ ዝተወስዱ ኰይኖም፣ ኣብኡ ንኸባቢ 8 ዓመታት ብኣስገዳድ ፊልምታት ከፍርዩን ክሰርሑን ዝተቐሰቡ እዮም። እዞም ኣብ እዋኖም ኣብ ደቡብ ኮርያ ከዋኽብቲ ኢንዱስትሪ ፊልም ዝነበሩ፡ ሓደ ወዲ ተባዕታይን ሓንቲ ጓል ኣስተይትን፣ ግዳያት መጭወይቲ ዝዀንሉ […]

Read More ምህናጽን ምዕናውን ሕብረተ-ሰብ ብመገዲ ስነ-ጥበብ

ኣብ ስደት ዝነጥፋ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ተራአን እንታይ እዩ፧

ኣብዚ ቅንያት እዚ ብዝዝከር ዘሎ (ካብ ዝኽሪ ሓሊፍካ ካልእ ክግበር ዘይምኽኣል ዘሕዝን እዩ)፡ ምዕጻው እተን ዓይንን ድምጽን ዝዀና ነጻ ጋዜጣታትን ምእሳር እቶም ምዑታት ኣባላተን ዝዀነ ሓደ ታሪኻዊ ፍጻመ ህይወት ኤርትራውያን ምኽንያት ብምግባር፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ዕንክሊል ዝብል ኣርእስቲ ከልዕል መሪጸ። ተራ ነጻ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝተፈላለየ ጒዳያት ሃገርን ሕብረተሰብን ኣብ ዝብል ኣምር፡ ተራ ናይ […]

Read More ኣብ ስደት ዝነጥፋ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ተራአን እንታይ እዩ፧

ብርሃን ዘፍርሖ መንፈስ

መሬት ኣማን ኢልና፡ ብድቁስና ከይንዝመት ብዕሸላትና ከይንጭወ መጻኢና ከይጽልምት ካብ ድቃስና ብቕብጥር፡ ንኽንበራበር ንዕሸልነትና ብሰለይ፡ ክሳዕ ንተርር፡ ፈቲንኩም ከተእትዉና ዓዲ እሾኽ እናኣለኹም ፋኑስ ብምውላዕ እንረግጾ መገዲ።   ምስጋና ኣድጊ ርግሒት ኰይኑ ጻውዒትኲም ሰማዒ፡ ብርሃንኲም ዝርኢ                                                ኣልቦ ተሳኢኑ። ኣብ ክንድኡስ፡

Read More ብርሃን ዘፍርሖ መንፈስ

ብሰንክኻ

ኣብ ዘመነ ገበል ‘ቲ እናሻዕ ኽትብደል፡ ኣፍንጫ ትውቅዖ ዓይኒ ‘ያ ትነብዖ   ብምስቊርቋርካ ቃዚነ ብእህህታኻ ሓዚነ፡ ክድህኲኻ ርእየ ኣምሪረ ነቢዐ።   ንብዓት ውጹዕ፡ ውሕጅ ተዋህሊሉ ግዲ ማዕበል ፈጢሩ መርከብ ዓመጽ ዝግልብጥ፡

Read More ብሰንክኻ

“ክምለስ’የ” ኢለያ ነደይ

ፈለማ፡ ኣብ ሻብዓይ ዕድመይ ምስ ህንጡይ ትርኢተይ ሃልሃል ዝብል ወነይ፡ ስርሓት ገዛና ኣደይ ዝሰፈየታ ካብ ኣረጊት ጨርቂ ለጋጊባ፡ ክልተ ጥራዝ ነናይ ዕስራ ገጻት በላሕ ርሳስ ብስሕለት ዝተጸርበት ዝሓቖፈት ሳንጣይ ተዀልኲለ ካብ ቀጽሪ ገዛና ትምህርቲ ነቒለ። ኣደይ ደድሕረይ ክሳብ’ቲ ኣፍደገ ተስፋን ሻቕሎትን ኣብ ገጻ ‘ናተነበ «ኣይትሕመቕ ዝወደይ ኣይትደንጒ ድሕሪ ፍዳሴ» ኣፋንያትኒ። እንድዒ! ድሕሪ ፍዳሴ ቀልጢፈ ድየ […]

Read More “ክምለስ’የ” ኢለያ ነደይ