ሃንዛ’ዩ ውህትኪ

ዕላልኪ ርግኦ ውህደተ ዜማኡ መንፈሰይ ዝመልኦ፡ ልቦናኺ ብርቂ እናሻዕ ዝሕደስ ልክዕ ጸሓይ በርቂ፡ ራኢኺ ፍረ ጽባሕ ዝእረ፡ ጠባይኪ ‘ንደሞ ሰኣንኩሉ ወጅሂ በዓል ቆለ ኮይኑ ንዓቕለይ በዳሂ ፈታዊ ናጽነት፡ ዘይ’ንታዩ ፍቕሪ። ፍቕረይ የማን ሕዳር 2015

Read More ሃንዛ’ዩ ውህትኪ

ሃንዛ’ዩ ውህበትኪ

ፍቕርኺ ዝፈጠሮ ባህታይ ንኽጽንብል ነቢት ጨሊጠዮ ጨርቂ ተሰሪሐ ብንፋስ ዝንብልበል። ____ ፍቕርኺ ዝፈጠሮ ሓዘነይ ክኽእል ነቢት ጨሊጠዮ ከውሒ ተሰሪሐ ብማዕበል ዘይልዓል። ትህቢ፡ ግን ዘይትቕበሊ ተደስቲ፡ ኣብኡ ብኡ ትድሰቲ፡ ትወስድዮ ከኣ ‘ቲ ደስታ ደስ ኣብ ዝበለኪ ደስ ናብ ዝበለኪ ገጻቱ ዘይልለ ሃንዛ’ዩ ውህበትኪ። ፍቕረይ የማን ጥቅምቲ 2015

Read More ሃንዛ’ዩ ውህበትኪ