‘ኤርትራውነት’

                        1ምስልኻ ዘቖመ ሕብርታት ዘይሳነደጓሕን ልኡምን ከም ወርሕን ጸሓይንትነብረሉ ስፍራ ኣብ ኣንጻር ዝቖመንፋሱ ዘይራኸብ ዝሑልን ውዑይን።ልቕብቃብ ናይ ላኻ ምንጻፍካ ተንኮበትጨንገርን እሾኽን ምንባርካ ኣብ ኣግነት፡ብጨዋም ትረዊ፡ ቅዳሕካ ማይ ባሕሪኣብ ሽያኽ ናይ ሑጻ ባርካዊ ነባሪ፡ማእከል ዘየብልካ እንትርፎ ፈጣሪ፡                  […]

Read More ‘ኤርትራውነት’

ዘራጊ ናፍቖት

ኣብቲ ዝናፍቖ ውሽጠይ ዝሕቆኖ ዳጌፋ ዘድልየኒ ፍቕሪ ኣቦ ፍቕሪ እኖ ኣብ ሓሳበይ ኣብቲ ባህገይ ዘድልየኒ ሓመድ ዓደይ ክኽይድ እሓስብ እነቅል እሞ ኣብ ፋንታዝያ ዓለም ኣትየ ክፍትኖ፣   ክጸውየሎም‘ቲ ውዕለተይ ጒዕዞ ስደት ‘ቲ መንገደይ ዝጸንሓኒ ዘይከም ትጽቢተይ፣ ህይወት ስደት ‘ቲ ምስሉ ወግዒ ኣልቦ እቲ ባህሉ ወይ ዘይፈልጦ እንድዕሉ፣ ክንጻወ ከከም ከምኡ ዘዘለና ብምልኡ ‘ታይ ምልኣቱ‘ኳ ከምቲ […]

Read More ዘራጊ ናፍቖት

ባህታ ቅንኢ

ድሕሪ‘ቲ ዝኾነ፡ ስዕረተይ ኣሚነ ቁስለይ ንዘይምርኻስ፡ ነድሩ ንምዕጋስ ገጽኪ ንዘይምርኣይ ካብ ወዝቢ ንምእላይ ፍቕሪ ከሲረ ካብ ቅንኢ ክሕባእ፥ ኣደራሽ ሓዲገ፡ ጎደና ቀይረ ኣርሒቐ ነጊደ።  (እንታይ ንግደቱ እኳ ግዳ ተሰዲደ)   ንግደት ኣካል ቀልበይ ድሕሪት ፈቲነዮ መቸም፡ ካብ ምሳኽስ ምስ ውሽጠይ ምቅላስ።   ምቁማት ኣይሓደግኩን ኣምሲለ ካብ ምሕታት ደሃይኪ ንምርካብ ዓዲ ኣይወዓልኩን። (እዚ ዛንታ እዩ ንዓኺ) […]

Read More ባህታ ቅንኢ

ኩሉ ግዜ’ባ ንሓምብስ!

ክትበቂ ሲ! ካብ እንላለ ብደገ ደጌና ዓራት ከይበጻሕናነዊሕ ተጓዒዝና። ብዝማእማኣኪ ፍቕረይ ክትምገቢ እቲ ዝሃርፎ ግን ፍጹም ዘይትህቢ፡ ነገር ባህርን ባህልን ክትከዋውልዮ ኣፍኢሙ ዝሓብእ ክዳን ትኸድንዮ፡ ክዳን ብግዲኡ፡ ንድሌትኪ ድዩ ተረዲኡ ወይስ ከርእየኒ ክእለት ሰፋይኡ የወናውነኒ ቀቀንዱ ሓቢኡ። ንሱ ‘ሓይሽ ድሓን ይእቶ ባሕሪ ጽባቔኡ ዘይብሉ መስፈሪ “ረኣያ” እምበር “ረኣየኒ” ኣይበለን ካብቲ ዝሃርፎ ቅንጣብ ኣይከወለን ጋቢዙኒ እቲ ዝጋበዝክዮ ሕቚፈይ ‘እትዩኪ […]

Read More ኩሉ ግዜ’ባ ንሓምብስ!

ስለኻ ንዘይምንባዕ

…… ምስ በጻሕኩ፡ መሲሉኒ ዝተወድአ ሻቕሎት ዘየሎ ስቓይ ውን ዘብቅዐ፡ ድሕሪት ንድሕረት ሂበ ዝረኣኹዎ ዝወዓልኩዎ ኣብ ታሪኽ ቀቢረ ሂወት እንታይ ‘ጥዕም ክርእዮስ ምንባሩ ጀሚረ። ቃንዛ ሕሉፈይ እቲ’ኳ ከምቲ ናትካ ዕድለይ ዝሰዓሮ ዕድልካ ዝኣበየካ ብመታወን ፍቕሪ ተዋስኦ ሂወት ወላዊለ ‘ረሳሲነ ክፍውሶ ፈቲነ። ምስታ ኸማይ በዓልቲ ትማሊ መቓኒቲ ሳህራ መዋዕልቲ ባሕሪ ብሓደ ኔርና ነኻፊ ዝኽሪ ዝኽሪ ትማሊ […]

Read More ስለኻ ንዘይምንባዕ