“‘ትወከል ዓለ’ላህ”

(“‘ትወከል ዓለ’ላህ” ሊብያውን ኣብ ዝበዝሐ ኣጋጣሚታት ክፋነዉኻ እንከለዉ ዘዘውትርዎ ኣበሃህላ ኮይኑ፣ ኣብ ኣምላኽ ተወከል ወይ’ኣምላኽ ምሳኻ ይዂን” ማለት እዩ።)     ወተሃደራት ድርዒ ሊብያ፣ ካብታ ክፍሊ ምስ ኣውጽኡኒ፣ ኣብ ክልተ ኣእዳወይ ፌሮ ገይሮም ቆለፉኒ። የማነይን ጸጋመይን ከኣ ክልተ ወተሃደራት ዓጀቡኒ። ካልኦት ክልተ ድማ ምሳና ነበሩ። ኣብቲ ኣማኢት ተገልገልቲ ዝነበርዎ ሓደ ካብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ሊብያ ዝኾነ […]

Read More “‘ትወከል ዓለ’ላህ”

ኣብ መገዲ

“ኣቦይ ሲ ምስ ዓብድ” “ዓብድ” ቋንቋ ዓረብ ኮይኑ ባርያ ማለት እዩ። ብምንታይ እየ ዘኪረዮ ደቀይ!፧ ኣብ ሕዳር 2012፣ ኣብ ሊብያ እየ ዝነበርኩ። እንተዀይኑለይ ሲ ሰሪሐ ንባሕሪ መስገሪ ዝዀነኒ ገንዘብ ኣዋህሊለ ክሰግር እዩ ዕላማይ። ቅድሚ ናብ ስራሕን ምውህላልን ምብጽሐይ ግዳ፣ ተኣሲረ ኣብ ሓደ ናይ ዕጡቓት መዓስከር ተዳጐንኩ። ምስ ኣማኢት ደቂ ምዕራብ ኣፍሪቃ፣ ግብጺ፣ ሒደት ዓሰርተታት ሶማላውያን፣ […]

Read More ኣብ መገዲ

ምስ ተመሃርኩ

  “ፍቕረይ ወደይ ተማሂርካ ምስ ወዳእካ እንታይ ኢኻ ትገዝኣለይ?” ” ንዓኽን ጥራይ ድዩ ንዓይ ሲ ክገዝኣለይ እንድዩ ዝወደይ መዓረይ” ዓባየይን ኣደይ ለተድንግል ሰይቲ ሓወብኡ ነቦይ ትምህርቲ ክጅምር እንከለኹ ዝብላኒ ዝነበራ እዩ። ኣነ ኣይወዳእኩን ንሰን ውን ኣይተጸበያንን፡ ዓዲ እዝግሄረን ከይደን። ” ክመሃሩ እናደለዩ እዚ ትምህርቲ ዝኣብዮም እኮ ምሳኻ ትርእዮም ኣለኻ፡ ክፉት ርእሲ ሂቡካ እንከሎስ ዘይትመሃር ንዓኻ […]

Read More ምስ ተመሃርኩ