ብምንጽጻር

 

ዑፍ መስቀል

ወቕቲ ሓልያ

ተስፋ ከተበስር

ብምብራቕ ትቕልቀል፣

ትፍቶ! ትብሃግ እምበር

መዓስ ትህደን!

 

ታሕሳስ ምስ ጣሕሰሰ

ድሮ ጾመ-ርብዓ

ሓጋይ እናቐረበ፣

በዚ መጸት ዘይትብሃል ዋዕሮ

ኣኽላባት ኣዕሲላ ገደናታት ትሓድሮ፣

 

እስኪ ሕሰቢ ሕጂ

ነብስኺ መርምሪ

ንዑፍ መስቀል ዶ

ነታ ኸልቢ ትመስሊ፧!

 

ፍቕረይ የማን

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s