ዘራጊ ናፍቖት

ኣብቲ ዝናፍቖ ውሽጠይ ዝሕቆኖ

ዳጌፋ ዘድልየኒ ፍቕሪ ኣቦ ፍቕሪ እኖ

ኣብ ሓሳበይ ኣብቲ ባህገይ

ዘድልየኒ ሓመድ ዓደይ

ክኽይድ እሓስብ እነቅል እሞ

ኣብ ፋንታዝያ ዓለም ኣትየ ክፍትኖ፣

 

ክጸውየሎም ውዕለተይ

ጒዕዞ ስደት መንገደይ

ዝጸንሓኒ ዘይከም ትጽቢተይ፣

ህይወት ስደት ምስሉ

ወግዒ ኣልቦ እቲ ባህሉ

ወይ ዘይፈልጦ እንድዕሉ፣

ክንጻወ ከከም ከምኡ

ዘዘለና ብምልኡ

ታይ ምልኣቱ ከምቲ ሽዕኡ፣

 

መሕለፊ ስኢነ አቋርጾ።

ማዕጾ ንብዓት ማዕጾ ሕቶ

ብምንታይ ክኸፍቶ

ከመይ ክሓልፎ፧

 

ኣብቲ መንገዲ ክሳዕ ገዛና

ኣብ ዓድና ኣብ ጐረቤትና

ርእየ ዘይክእሎም ገጻት

ምላሽ ዝደልዩ እልቢ ሕቶታት

ዝግታ ኣልቦ ወሓዚ ንብዓት

ደበስ ዝጽበ ናይ ሓዘን ዳሳት፣

 

ኣብ ቅድመይ መጺኡ፣

ይዘራርጎ ንናፍቖተይ

ይሓማትሎ ንሕልመይ ባህገይ

ይዓናቕፎ ንተበግሶይ።

 

ዓሕ!

ኣደይ ሲ ብድምጸይ

ተስፋ ተደሪራ

ናፍቖታ ጸይራ

ከምኡ ከምኡ እናበለት

ትነብሮ ኣላ፣

 

 

ከመይ ኮን ይነብራ?

ኣዴታት መዛኖይ

ጒዕዞ ዝበልዖም

ሓርነት ንምድላይ!

 ፍቕረይ የማን

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s