ናጽነት

 

ኣብ ነብስኻ

ኣብታ ናትካ

ከም ድሌትካ

መን ይኸልኣካ!

 

ዶብ ምስ ሰገርካ

ርሑቕ ምስ ከድካ

ሓቲትካ ተዓቚብካ

ለሚንካ ተተዂቡልካ።

 

ሓበን ዘይብሉ

ቃሕታኻ ዘይመልእ ዘየማልእ

ናጽነት ኣለካ።

 

ይህቡኻ ይወስዱልካ

እንተደለዩ ይግልገሉልካ

ከይፈለጥካ ብገርህኻ።

 

ናቶም እምበር ናትካ ዶ ኮይንካ

ሳልኦም እምበር ባዕልኻ ዶ ኮይንካ

‘ንስኻስ’ ኣብ ዓድኻ ኢኻ

‘ኣነ’ ትብል፣ ‘ንስኻ’ ዝብሉኻ።

 

ፍቕረይ የማን
ግንቦት 207

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s