ስእለይ ተማልኢ

 
 

ኣብ ዝግታ ‘ቲ ባሕሪ

ህድኣት ማዕበላቱ
ዳሕረዋይ ጫፍ ዕምሪ፣
 
ጸሓይ ኣብ ምዕራባ
ዋግዋጎ ጽላሎት
‘ዒንትኺ ምስ ደብዘዛ፣
 
ኣበይ ትጸንሒ እንድዒ
ኣብ ዓራት ዶ ኣብ ኲርሲ
ምስ ሰብ ዶ በይንኺ
ኣብ ማእከል ዶ ኣብ ኣብ ጸግዒ
ግን ክትዝክርኒ ኢኺ።
 
ዝኽሪ ንእስነት ኣብ እርጋን ይደምቕ
ጣዕሳን ሓዘንን ሽዑ ይዓሙቚ
ፍቕሪ እንተነይሩ ከኣ እባ ሻቡ ዝያዳ ‘ምውቕ፣
 
ዕጽፍጻፋት ገጽኪ
ከም ብራናታት ጥንቲ
ግእዝ ፊደላቱ ዛንታ ናይ ባሕተውቲ
ማእከለ-ሚስጢራት ዝደሊ ተርጐምቲ
ነባቢ ክምነ’ዩ ካብ ሰኸም ዘዕርፈኪ
ዛንታኺ ከይድገም ዝሰምዕ ምኽርኺ።
 
ከምገለ ከይትዝንግዒ እሞ ከይትርስዒ
ምልኣት ከይስእን ምስሊ ‘ቲ ጽውያኺ
ኲሉ ዝነግረልኪ ስእለይ ምሳኺ ሓዚ

ኣብኡ ኣሎ ዛንታና ተወቂጡ ዝርአ።

 
ፍቕረይ የማን
ግንቦት 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s