ግጥመይ ኲኒ

 

ልክዕ!

ህይወት ዝርእየሉ

ነብሰይ ዝረኽበሉ

          እንከንብቦ፡

 

ጽን ኢሉ ሰማዒ

ምስጢረይ ሰታሪ

ቃንዛይ ተኻፋሊ

ሓጎሰይ ጸንባሊ

         እንክጽሕፎ፡

 

ግጥሚ’የ ዝኣምን

 ናብ ደብሩ ዝነግድ

ክጽሊ ክሰግድ፡

 

ግጥሚ

ብርዒ ወላዲኡ

ደብተር መሕደሪኡ

ውነይ ዝጊላኡ፡

እንታይ ክጽሕፈሉ

እንታይ ከንብበሉ

ብህላወኺ ሃሲሱ

መቐረቱ ‘ጒድሉ፡

 

ግጥሚ ከንብብ ሓይለይ ክዕቅብ

                    ካብ ትዕድምኒ

ግጥሚ ክጽሕፍ ጾረይ ከራግፍ

                       ካብ ትነግርኒ

ጸሎተይ ከብጽሕ ክቕደስ ክባረኽ

                        ካብ ተዘክርኒ፡

 

ፍርሐይ ዝቐብረላ ትብዓት ‘ትበኒ

ሕልመይ ዝዘርኣላ ጋህዱ ትኾነኒ

ተስፋይ ዝነግራ’ሞ ኣጆኻ ትብለኒ

ሓጎሰይ ጸንባሊት ንባህገይ ተሕድሪ

እምነተይ ዝብለኪ ግጥመይ እንዶ ኲኒ።

 

ግጥመይ እንዶ ኲኒ

እናኸንብባ ትሕድሰኒ

ኣተዂ ወጻዂ እተሰንየኒ

ዘስተማቕራ’ሞ ህይወት ተርእየኒ፡

 

ዕጣን ከርበ ንቤተይ

ሽታ ናርዶስ ኣካለይ

ዊንታይ ተለዓዕል ተነቓቕሓኒ

ሳልኣ ንዓኣ ዝብለልኪ

ሳላኺ ንዓኺ ዝብለኪ

ግጥመይ እንዶ ኲኒ

ክነብረኪ ከንብረኪ።

                                  ፍቕረይ የማን

wp-image-293330603jpg.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s