ፈሪሐልኪ

ንደቡብ ‘ተበልኪ ሓምላይ  ምድሪ
ኣብ ማእከል ደመና ንወርሒ ትመስሊ
እንተርሓቕኪ ሰሜን ኣዝሒታዊ ሕብሪ
ግርማ  ትኾንዮ  ንጣር ንጣር ቡቕሊ
ንምብራቕ ‘ተበልኪ ናብቲ ስግር ባሕሪ
ኣብ ማእከል ‘ቲ ሑጻ ዝዓለበት ተምሪ
ንምዕራብ ‘ተበልኪ ናብቲ ጸሊም ከውሒ
ኣብ ማእከሉ ዘላ ዑፍ መስቀል ንስኺ፡
ተስግሊ ትግለሊ፡ ዓይነት ዶ ኮይኑኪ!?

ጓል ኣግኣዝያን፡ ኣዱሊስ ምሕንባስኪ
ባሕረ-ነጋሽ ፡  ከስከሰ   ምንጻፍኪ
ድሙቕ ኣርማ፡  መረብ ዝዕጣቕኪ
ንግስነተ-ጥንቲ፡ ኣኽሱም ዝድባብኪ
ለባም ዶ ተሳእነ፡ ዘርጊ ክወስደኪ?
ዋሕስ ኣልቦ ጋማ፡ ህውከት ክወርሰኪ!፡

መሕለሚተይ፡
ሰም-ሰም ዓይነ ርግቢ
ፈቃር ርህሩህ ድምጺ
ክትርኽቦ ገደል
ምስ ተረኽበ ጸበል
ምዉቕ ሕቚፊ፡
ኣይንዓኽን ግዳም
ኣይንዓኽን ቁሪ
ኣይንዓኽን ስግኣት
ኣይዓኽን ፍርሒ
እተዊ ደንበ ተሓለዊ
ቅርቢ መጋርያ ተጸለዊ፡
ወይ!
ተዘርኢ ‘ብ ጀርዲን ተዀስኮሲ
ኩኒ ለሚን ‘ሰ ‘ራንሺ ውሰቢ
ኣስተማቕሪ ‘ቲ ጥንታዊ ፈልሲ
መንደሪኒ  እንተኾነ  ፈዋሲ፡
እምበር ብኸምዚ ሲ
ከይበዝሕ ስቓይኪ!።

   ፍቕረይ የማን
ሚያዝያ 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s