ሃንዛ’ዩ ውህበትኪ

ፍቕርኺ ዝፈጠሮ
ባህታይ ንኽጽንብል
ነቢት ጨሊጠዮ
ጨርቂ ተሰሪሐ
ብንፋስ ዝንብልበል።
____
ፍቕርኺ ዝፈጠሮ
ሓዘነይ ክኽእል
ነቢት ጨሊጠዮ
ከውሒ ተሰሪሐ
ብማዕበል ዘይልዓል።

ትህቢ፡ ግን ዘይትቕበሊ
ተደስቲ፡ ኣብኡ ብኡ ትድሰቲ፡
ትወስድዮ ከኣ 'ቲ ደስታ 
    ደስ ኣብ ዝበለኪ
    ደስ ናብ ዝበለኪ
ገጻቱ ዘይልለ ሃንዛ'ዩ ውህበትኪ።

      ፍቕረይ የማን
      14450266234561ጥቅምቲ 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s